Меркур ТРЕЈД е компанија која обезбедува напредни услуги во областа на дистрибуција на индустриски производи,
логистика и маркетинг. Нашата цел е да бидеме што поефикасни во реализацијата на потребите на нашите клиенти.
Меркур ТРЕЈД е основана во 1994 година како трговско друштво.

ПАРТНЕРИ:

БРЕНДОВИ:

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ